Разбираме ли демокрацията? КЛЮЧ Unplugged представя Благослав Михайлов от СТРАЖА