Подкрепа за възрастни и самотни. КЛЮЧ Unplugged с участието на Мария Чепишева от Каритас Витания