Защитата на ценности и принципи – КЛЮЧ Unplugged с участието на Кристиян Юлзари, журналист