Добавената стойност на един абонамент – КЛЮЧ Unplugged с участието на Людмил Спасов от НМД