Бордови игри с еко-кауза? Ще играем! КЛЮЧ Unplugged с участието на Гергана Берова и Йорданка Славова