Предприемач в науката. Гости: Д-р Мариела Василева-Славева и инж. Калин Николов S2E12