Активни общества с мисъл за публичните пространства. Гости: Румяна Киризиева и Мая Цанева S2E14