#BG4UA Кампанията НОВО НАЧАЛО. Гости: Елица Баракова и Милена Халачева S2E24