30 ГОДИНИ БХК – ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА Гости в студиото: Надежда Цекулова и Велислав Ковачев S2E46