Ще осигури ли държавата медицински храни на всички нуждаещи се? Гости: Аделина Банакиева, сдружение „Общност Мостове“, Антоанета Иванова, Национална мрежа за децата S2E50