Потребността да помагаш. Гости в студиото: Диляна Радославова, Център за правна помощ “Глас в България”; Олга Иржитска, фондация “За доброто” S2E56