Заедно срещу омразата, която ни разделя. Гости в студио: Максим Делчев и Лилия Драгоева S2E64