Социално предприемачество и активни граждани. Гости: Александра Мирчева и Румяна Иванова S2E32