Примерът създава дарителска култура. Гости: Красимира Величкова и Ива Петрова S2E4