Европейската гаранция за детето и проектът на УНИЦЕФ. Гости: Мария Златарева и Диана Димова S2E5