Ранната превенция срещу домашното насилие. Гости: Олга Минева и Катя S2E6